Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa

Jest mowa o dodatkowym ubezpieczeniu od wypadków w czasie wolnym z następstwem inwalidztwa (trwałe inwalidztwo od 50%).

 

Ubezpieczenie to nie ma zastosowania w przypadku śmiertelnego urazu członka Alpenvereinu podczas wypadku.

 

Cena dodatkowego ubezpieczenia indywidualnego:

 

stawka podstawowa 45 PLN
stawka podwyższona 90 PLN (podwojona wysokość świadczenia wyrównawczego)
stawka podwyższona 135 PLN (potrójna wysokość świadczenia wyrównawczego)

 

Cena dodatkowego ubezpieczenia rodzinnego (!!! Opłaca się od 2 dzieci i więcej !!!):

 

stawka podstawowa 165 PLN
stawka podwyższona 330 PLN (podwojona wysokość świadczenia wyrównawczego)
stawka podwyższona 495 PLN (potrójna wysokość świadczenia wyrównawczego)

 

W ramach ubezpieczenia rodzinnego są ubezpieczone wszystkie dzieci do 15 lat, żyjące we wspólnym gospodarstwie domowym (własne, na utrzymaniu, adoptowane)

 

Świadczenie ubezpieczenia:

 

a) w przypadku urazu (z następstwem trwałego inwalidztwa >50%) osoba ubezpieczona otrzyma pourazową
rentę dożywotnią:

  • co miesiąc € 450 / € 900 / € 1350 (świadczenie jednorazowe / podwójne / potrójne)
  • do końca życia

b) Po śmierci ubezpieczonego jest zagwarantowana wypłata renty pourazowej dla partnera/potomków przez okres 20 lat po wypadku, jeśli poszkodowany członek pobierał już u Alpenvereinu miesięczne odszkodowanie zgodnie z punktem a).
!!! Jeżeli członek zginie natychmiast podczas wypadku lub w ciągu jednego roku od dnia wypadku w wyniku obrażeń powypadkowych, zgodnie z ogólnymi warunkami renta nie będzie wypłacona !!!

 

c) Ubezpieczone dzieci po osiągnięciu 15 roku życia otrzymają w zamian za rentę miesięczną jednorazową wypłatę kapitałową € 83.000 / € 166.000 / € 249.000 (jednorazowe / podwójne / świadczenie potrójne).

 

Czego ubezpieczenie nie dotyczy:

 

Ubezpieczenie nie dotyczy na przykład: urazów podczas wyścigów samochodowych, korzystania z urządzeń lotniczych (lotni, spadochronów ruchomych), samolotów (prywatnych samolotów silnikowych i szybowców) oraz skoków spadochronowych. Ubezpieczenie dotyczy samolotów silnikowych, które są dopuszczone do przewozu pasażerów (np. samoloty transportowe).

 

Kto może być ubezpieczony?

 

Ważne: Warunkiem jest członkowstwo w Alpenvereinu (ÖAV) i składki opłacone za bieżący rok. Warunki te są spełnione rówież bez opłacenia składek w przypadku, że chodzi o członków, którzy nie mają obowiązku członkowstwa, np. dzieci w rodzinie oraz którzy są zarejestrowani w Alpenvereinu (ÖAV) i posiadają numer członkowski.

 

Ubezpieczenie dodatkowe może być zawarte z każdym członkiem Alpenvereinu (ÖAV) do czasu osiągnięcia 74 lat.

 

Osób, których nie można ubezpieczyć to: osoby długotrwale nie pracujące lub cierpiące na ciężką chorobę nerwową oraz osoby z chorobami psychicznymi.

 

Ważność ubezpieczenia

Ważne na cały świat na wypadki w trakcie wolnym od pracy.
Czas ubezpieczenia obejmuje zawsze okred od 1 stycznia do 31 grudnia.