Ubezpiecz się w Tatry słowackie

Otwórz poniższy link, a następnie:

1. WYBIERZ CEL PODRÓŻY

- Europa i basen Morza Śródziemnego

- Kraj: Słowacja


2. WYBIERZ OKRES UBEZPIECZENIA

- Data wyjazdu / Data powrotu

(jeśli wyjeżdżasz na 1 dzień, wybierz tę samą datę wyjazdu i powrotu)


3. WYBIERZ LICZBĘ OSÓB, KTÓRE UBEZPIECZASZ (Z UWZGLĘDNIENIEM WIEKU)

 


4. WYBIERZ

„Wszystkie osoby, na rzecz których zawierana jest umowa ubezpieczenia, przebywają na terytorium kraju stałego miejsca zamieszkania”. (tak lub nie)


5. WYBIERZ PROGRAM I WARIANT


Wycieczka szlakiem: można wybrać każdy wariant.


Wycieczka poza szlakiem z przewodnikiem / wspinaczka / taternictwo jaskiniowe / wycieczka na skitourach / lot na paralotni: oprócz wyboru wariantu należy dodatkowo zaznaczyć „Rozszerzenia ochrony” i dalej „Sporty ekstremalne”.


Wyjazd na narty, na stok: oprócz wyboru wariantu należy dodatkowo zaznaczyć „Rozszerzenia ochrony” i dalej „Amatorskie sporty zimowe”.


Można zbudować także własny pakiet.


6. Opcja „Wybrany wariant ubezpieczenia ma zakres super, charakteryzujący się rozszerzonym assistance” zapewnia dodatkową pomoc, przydatną zwłaszcza osobom dużo poruszającym się samochodem czy komunikacją zbiorową.


7. KTO UBEZPIECZA – Należy podać dane osobowe osoby dokonującej ubezpieczenia. Część pól (oznaczone gwiazdką) jest obowiązkowa. Pozostałe są opcjonalne.


8. UBEZPIECZENI – Należy podać dane osobowe wszystkich osób, które chcemy objąć ubezpieczeniem. Dane pierwszej osoby można skopiować z tych, które wpisaliśmy identyfikując osobę ubezpieczającą. Tutaj możemy wybrać również dodatkowy zakres ubezpieczenia dla każdej osoby, jeśli zapomnieliśmy o tym przy wyborze pakietu.


9. PODSUMOWANIE – Tutaj znajdziemy jeszcze raz wszystkie nasze dane i szczegóły ubezpieczenia. Aby zawrzeć umowę musimy jeszcze zaakceptować regulamin i Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz wyrazić zgodę na udostępnienie ubezpieczycielowi informacji objętych tajemnicą lekarską, w przypadku gdy konieczna będzie wypłata odszkodowania.


10. DOKONAJ PŁATNOŚCI

 


11. ZAPISZ NUMER OFERTY

 


12. CZEKAJ NA POLISĘ, KTÓRĄ OTRZYMASZ DROGĄ MAILOWĄ

 


13. WARTO WYDRUKOWAĆ DOKUMENT I MIEĆ GO PRZY SOBIE

 


Pamiętaj, że warto ubezpieczyć się także wówczas, gdy poruszasz się szlakami granicznym. Jeśli upadniesz na słowacką stronę, będziesz musiał zapłacić za akcję!


Ubezpieczyciel zwróci Ci koszty akcji ratunkowej tylko wówczas, gdy poruszasz się zgodnie ze słowackimi przepisami. Zbaczanie ze szlaków, wspinanie się poza terenami wyznaczonymi, samodzielne wchodzenie na ścieżki przewidziane dla wycieczek z przewodnikiem – poskutkuje złamaniem warunków ubezpieczenia!


Prezentujemy procedurę z myślą o turystach podróżujących w Tatry słowackie, jednakże ubezpieczyć można się także w każde inne góry świata, przy czym informujemy, że trekking powyżej 3500 m traktowany jest jak sport ekstremalny i wymaga pakietu jak dla wspinaczy.


Niniejszy tekst jest tylko instrukcją zawarcia ubezpieczenia. Pamiętaj, żeby zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia", gdzie znajdują się wszystkie zasady polisy w firmie z Signal Iduna.