Ubezpiecz się od wypadków w polskich Tatrach

Otwórz poniższy link, a następnie:

    1. WYBIERZ CEL PODRÓŻY

    - Polska - Strefa I

- Ewentualnie wybierz strefę II, jeśli chcesz uzyskać dodatkową pomoc tuż za granicami kraju


2. WYBIERZ OKRES UBEZPIECZENIA

- Data wyjazdu / Data powrotu

(jeśli wyjeżdżasz na 1 dzień, wybierz tę samą datę wyjazdu i powrotu - ubezpieczenie możesz zawrzeć najpóźniej 5 dni przed wyjazdem)


3. WYBIERZ LICZBĘ OSÓB, KTÓRE UBEZPIECZASZ (Z UWZGLĘDNIENIEM WIEKU)

 


4. WYBIERZ

„Wszystkie osoby, na rzecz których zawierana jest umowa ubezpieczenia, przebywają w podróży”. (tak lub nie)


5. WYBIERZ PROGRAM I WARIANT


Wybierasz wariant w zależności od tego, jak szeroki zakres pomocy chcesz otrzymać w razie wypadku.


Można zbudować także własny pakiet.


6. KTO UBEZPIECZA – Należy podać dane osobowe osoby dokonującej ubezpieczenia. Część pól (oznaczone gwiazdką) jest obowiązkowa. Pozostałe są opcjonalne.


7. UBEZPIECZENI – Należy podać dane osobowe wszystkich osób, które chcemy objąć ubezpieczeniem. Dane pierwszej osoby można skopiować z tych, które wpisaliśmy identyfikując osobę ubezpieczającą. Tutaj możemy wybrać również dodatkowy zakres ubezpieczenia dla każdej osoby, jeśli zapomnieliśmy o tym przy wyborze pakietu.


8. PODSUMOWANIE – Tutaj znajdziemy jeszcze raz wszystkie nasze dane i szczegóły ubezpieczenia. Aby zawrzeć umowę musimy jeszcze zaakceptować regulamin i Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz wyrazić zgodę na udostępnienie ubezpieczycielowi informacji objętych tajemnicą lekarską, w przypadku gdy konieczna będzie wypłata odszkodowania.


9. DOKONAJ PŁATNOŚCI

 


10. ZAPISZ NUMER OFERTY

 


11. CZEKAJ NA POLISĘ, KTÓRĄ OTRZYMASZ DROGĄ MAILOWĄ

 


12. WARTO WYDRUKOWAĆ DOKUMENT I MIEĆ GO PRZY SOBIE

 
Ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie tylko wówczas, gdy poruszasz się zgodnie ze parkowymi przepisami. Zbaczanie ze szlaków czy wspinanie się poza terenami wyznaczonymi – poskutkuje złamaniem warunków ubezpieczenia!

 


Niniejszy tekst jest tylko instrukcją zawarcia ubezpieczenia. Pamiętaj, żeby zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia", gdzie znajdują się wszystkie zasady polisy w firmie z Signal Iduna.