TANAP zagrożony?

wtorek, 26 listopad 2013 14:50

Wielkie inwestycje w infrastrukturę narciarską, jakie ostatnimi czasy prowadzone są na terenie TANAP, odbierane są jako zagrożenie dla statusu parku narodowego słowackich Tatr.

Zagrożenie statusu TANAP, nadeszło jako niepokojąca informacja po tym, czego  dowiedział się PAP, w Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) – instytucji, która klasyfikuje i nadaje status parkom narodowym, rezerwatom przyrody i innym terenom chronionym. Informacje na temat inwestycji w infrastrukturę narciarską w słowackich Tatrach (chodzi o ośrodki narciarskie w rejonach Tatrzańskiej Łomnicy, Szczyrbskim Jeziorze i Zverovce), IUCN podobno otrzymało dopiero w trakcie realizacji planowanej już wcześniej inwestycji.

Obecnie zarówno TANAP, jak większość polskich parków narodowych, posiada drugą kategorię ochrony, według klasyfikacji IUCN (możliwe inne: Ia – ścisły rezerwat przyrody; Ib – obszar naturalny; II – park narodowy; III – pomnik przyrody; IV – obszar ochrony siedliskowej/gatunkowej; V – obszar chronionego krajobrazu/morza; VI – obszar chroniony o użytkowanych zasobach).
 
Kluczową kwestią dla zachowania statusu parku narodowego dla TANAP, jest spełnianie w dalszym ciągu kryteriów II kategorii ochrony. Ocena, czy inwestycje, ich zakres i skutki wpłynęły na obniżenie poziomu spełnienia owych kryteriów, leży w rękach IUCN. Władze słowackie pozostają przy zdaniu, że wszelkie działania prowadzone na terenie TANAP, są nie tylko legalne, ale również zgodne z prawem ochrony przyrody, a tym samym nie powinny skutkować sporem, który w efekcie może mieć znaczące konsekwencje nie tylko na terenie słowackich Tatr, ale również polskich (TPN).

Czy jednak powinniśmy „przy okazji” niepokoić się o losy Tatrzańskiego Parku Narodowego? Opinie na ten temat są podzielone. Z jednej strony, nawet jeżeli UICN obniży kategorię TANAP, to z pewnością naszych południowych sąsiadów, nie przestanie nagle obchodzić los ochrony tatrzańskiego ekosystemu. Ponadto, można spekulować, że władze TANAP nadal uważałyby się za „coś na miarę” parku narodowego – taki status został mu pierwotnie nadany przez rząd, aż 64 lata temu. Takie nazewnictwo zostałoby jednak uznane za nazwę lokalną, nie zaś międzynarodowo uznaną kategorię.
 
Inne opinie, dochodzące głównie ze strony polskiej, spekulują w kierunku różniącego się obrotu sprawy. Pojawiają się takie twierdzenia, że każda ingerencja w naturalny obszar, wywiera również wpływ na tereny sąsiednie. Biorąc pod uwagę ewentualne obniżenie statusu TANAP, mówi się również o stratach finansowych, związanych z dofinansowaniem unijnym w ramach programu Natura 2000, a także o braku grantów na badania naukowe.
 
Należy jednak pamiętać, że w obecnym stadium rozwoju wydarzeń, wszystkie wymienione opcje, są jedynie spekulacjami. Podjęcie kroków dyscyplinarnych przez UICN, nie oznacza jednoznacznie wyroku zmiany statusu TANAP.

 

Małgorzata Tomik

Fot. Małgorzata Tomik

2 komentarzy

  • natalia. środa, 27 listopad 2013 17:48 napisane przez natalia.

    Według mnie Słowacy tylko zamykają szlaki i niczym się nie przejmują.

  • Emil środa, 27 listopad 2013 17:41 napisane przez Emil

    w takim razie skoro istnieją zagrożenia odebrania TANAPU to czy wiadomo coś o dalszych pracach w poszerzeniu szlaków turystycznych o Gerlach i kilka innych tras, które do dziś są dozwolone jedynie z przewodnikiem?

Zaloguj się, by skomentować