Regulamin

 

Regulamin Portalu Tatrzańskiego


§1


1. W skład Portalu Tatrzańskiego nazywanego dalej „portalem”, wchodzą wszystkie materiały znajdujące się pod adresem internetowym „portaltatrzanski.com” oraz na wszystkich podstronach.
2. Poprzez stwierdzenie „materiały” rozumie się wszystkie obiekty tekstowe, audiowizualne i inne elementy widoczne dla użytkownika, a także całe zaplecze administracyjne, kod źródłowy oraz inne składniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony.
3. Właścicielem portalu jest Agnieszka Rosa, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Agnieszka Rosa” z siedzibą w Otwocku, przy ul. Andriollego 40/1.


§2


1. Firma o której mowa w §1 pkt. 3 posiada wszelkie prawa autorskie związane z zawartością portalu oraz wszystkie inne prawa wynikające z własności.
2. Nanoszenie zmian w zawartości portalu przez osoby do tego nieuprawnione jest surowo zabronione.
3. Zezwala się na korzystanie z materiałów zamieszczonych na portalu wyłącznie na użytek własny.
4. Warunkiem kopiowania i wykorzystania materiałów zamieszczonych na portalu jest uzyskanie pisemnej zgody właściciela portalu.
5. Na portalu oprócz materiałów własnych mogą znaleźć się materiały, do których prawa autorskie posiadają osoby trzecie.
6. Wszelkie materiały pochodzące ze źródeł zewnętrznych są publikowane na portalu wyłącznie w celach informacyjnych.
7. Wszystkie pozostałe kwestie z zakresu prawa autorskich i pokrewnych regulowane są przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).


§3


1. Użytkownikiem portalu jest każda osoba, która przegląda materiały znajdujące się na portalu z poziomu przeglądarki internetowej.
2. Użytkownik, przystępując do korzystania z portalu, deklaruje, iż będzie przestrzegał przepisów prawa.
3. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na portalu przez użytkowników.
4. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do swobodnej edycji materiałów zamieszczonych na portalu przez użytkowników.
5. Użytkownikowi zabrania się:
a) Umieszczania na portalu treści wulgarnych, obraźliwych oraz sprzecznych z zasadami współżycia społecznego
b) Reklamowania działalności komercyjnej bez zgody redakcji portalu
c) Umieszczania na portalu treści łamiących postanowienia Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).
d) Umieszczania wszelkich innych treści, których publikowanie w Internecie nie jest zgodne z polskim prawem
6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania przez niego prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.
7. Redakcja zastrzega sobie prawo do stosowania utrudnień i ograniczeń w dostępie do zawartości portalu wobec tych użytkowników, którzy nie przestrzegają prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.
8. W skrajnych przypadkach redakcja zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych kroków prawnych.
9. Dane osobowe przekazane właścicielowi Portalu będącego również jego administratorem przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Portalu, administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności.
10. Użytkownik przysyłający zdjęcia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oświadcza, że jest ich autorem i posiadaczem praw autorskich oraz wyraża zgodę na ich nieodpłatną publikację na Portalu oraz na stronie Portalu w serwisie Facebook, także w formie informacji tekstowo-graficznych, zamieszczanych w dziale „Ciekawostki”, jak również do wykorzystania ich w przewodnikach elektronicznych „Vademecum Tatrzańskie”.

 

 

§4

 

1. Portal udostępnia Użytkownikom miejsce na ograniczone czasowo zamieszczanie wizytówek obiektów, które oferują miejsca noclegowe, a także przewodników tatrzańskich, którzy prowadzą swoją działalność na terenie Tatr.
2. Zamieszczanie wizytówek jest odpłatne zgodnie z cennikiem zamieszczonym na Portalu.
3. Dokonanie płatności oznacza zawarcie między Użytkownikiem a Właścicielem Portalu umowy o świadczeniu usług elektronicznych na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zawierana jest na czas określony wskazany w obowiązującym cenniku.
4. Użytkownik, będący przewodnikiem lub właścicielem obiektu noclegowego może zamieścić wizytówkę swojej działalności samodzielnie korzystając z formularza bądź zlecić zamieszczenie jej redakcji portalu.
5. Użytkownik, będący przewodnikiem lub właścicielem obiektu noclegowego może zlecić redakcji portalu wprowadzenie zmian w wizytówce, jak również usunięcie
wizytówki obiektu.
6. Wszelkie zlecenia dotyczące wizytówki włącznie z jej usunięciem przychodzące z adresu poczty elektronicznej wskazanej w formularzu przez Użytkownika, o którym mowa w pkt. 4 i 5, będą realizowane tak jakby pochodziły od niego.
7. Użytkownik, o którym mowa w pkt. 4 i 5 zobowiązany jest do podania prawidłowych danych kontaktowych przy każdej swojej wizytówce. W przypadku podania błędnych danych kontaktowych redakcja portalu ma prawo do wezwania go do korekty danych kontaktowych drogą mailową. Jeżeli dane kontaktowe nie zostaną skorygowane w terminie 7 dni od wysłania wezwania redakcja może usunąć taką wizytówkę obiektu bez zwrotu opłaty.
8. W Wizytówce zabronione jest samodzielne zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek reklam w postaci linków, form graficznych czy jakichkolwiek innych, które reklamowałyby inne serwisy niż Portal lub usługi i rzeczy inne niż obiekt noclegowy opisany w wizytówce obiektu. W szczególności zabronione jest zamieszczanie logotypu firmy zamiast zdjęć. Redakcja portalu może usunąć Wizytówkę łamiącą powyższe zasady bez zwrotu dokonanej opłaty.
9. Wizytówki mogą być wykorzystywane jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownik, o którym mowa w pkt. 4 i 5 jest odpowiedzialny za publikowane przez niego treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.
10. Zamówione Wizytówki zostaną opublikowane na Portalu w okresie do 7 dni roboczych od zaksięgowania płatności.
11. Abonament zaczyna obowiązywać od momentu publikacji Wizytówki.
12. Portal prowadzi także sprzedaż banerów reklamowych jednorazowo na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

§5


1. Redakcja zastrzega sobie prawo do swobodnej zmiany regulaminu bez konieczności informowania zainteresowanych.
2. W kwestiach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa.

 

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 8 marca 2014 r.