Ze względu na specyfikę klimatu, jaki występuje w Tatrach, można scharakteryzować względnie stałe cechy pogody, przekładające się na odpowiadające im warunki do uprawiania turystyki górskiej w poszczególnych miesiącach.
Początkowo interesowali się nimi zbójnicy, poszukiwacze skarbów i górnicy. Służyły jako schronienie w ekstremalnych warunkach, a o ich zawiłej przeszłości świadczą znaki, wyryte w ich wnętrzach przez bezimiennych gości.
Tatry są niewątpliwie niezwykłe, dla niektórych pozostają tymi ulubionymi, najpiękniejszymi górami. Za ich osobliwością przemawia urok poszczególnych miejsc. Przyjrzyjmy się więc tym, które z nich są uznawane za tatrzańskie „naj”.
Warunki zimowe panują w Tatrach nawet wtedy, kiedy na nizinach mocno rozpanoszy się już wiosna. Granica wiecznego śniegu przebiega mniej więcej na wysokości 2300 m n.p.m. Tam pozostaje on stałym elementem zacienionych zakątków podnóży skalnych.
Niespłoszona potrafi zbliżyć się do człowieka na odległość kilku metrów. Odchodzi wtedy, gdy poczuje się zagrożona.
Strona 8 z 8