Gaborowa Przełęcz Wyżnia

Lokalizacja:Tatry Zachodnie
Wysokość:1959 m
 
Gaborowa Przełęcz Wyżnia to nieduże, porośnięte sitem skuciną, siodło – pomiędzy Siwym Zwornikiem a Liliowymi Turniami, a w szerszej perspektywie – pomiędzy Błyszczem a Starorobociańskim Wierchem. Miejsce to – znajdujące się na granicy polsko-słowackiej - może sprawiać problemy orientacyjne. Związane one są z nazewnictwem. Dawniej w polskich przewodnikach spotkać można było się z określeniem „Raczkowa Przełęcz”. Słowacy zaś w ten sposób nazywali siodło pomiędzy Starorobociańskim a Kończystym Wierchem, dla Gaborowej Przełęczy Wyżniej używając nazwy „Gáborovo sedlo”. Próbuje się rozstrzygnąć to nieporozumienie poprzez nazwę „Liliowy Karb”. Warto jednak pamiętać o wszystkich opcjach, gdyż w praktyce – co przewodnik, to inne nazewnictwo. Z przełęczy można czerwonymi znakami dostać się na Starorobociański Wierch lub – w drugą stronę – na Błyszcz – i dalej – na Bystrą lub na Pyszniańską Przełęcz. Korzystając z kolei z, położonego nieco poniżej siodła, słowackiego drogowskazu, zejść można do Doliny Gaborowej, znajdującej się już po drugiej stronie granicy.

Oceń:
5.00
1