Psia Trawka

Lokalizacja:Tatry Wysokie
Wysokość:1188 m
 
Psia Trawka to miejsce, w którym szlak na Polanę Waksmundzką krzyżuje się z drogą jezdną Brzeziny – Hala Gąsienicowa. Dawniej znajdowała się w tym miejscu polana, która jednak po zakończeniu wypasu owiec szybko zarosła lasem. Stało tu także na przełomie XIX i XX wieku niewielkie schronisko Towarzystwa Tatrzańskiego, ale – ze względu na znikomą przydatność dla turystów – z czasem niszczało, aż wreszcie w okresie międzywojnia zostało całkowicie rozebrane. Nazwa tego miejsca pochodzi od psiej trawki, czyli charakterystycznego dla jałowych gleb gatunku trawy, który niegdyś, w okresie wypasu owiec, porastał polanę.
Oceń:
5.00
1