Trekking w zimowych warunkach bezpośrednio wiąże się z marszem po śniegu – który w zależności od warunków sięga nam do kostek, a czasem do kolan.
Zimowa działalność górska wiąże się z wieloma zagrożeniami, których nie spotykamy podczas letnich wędrówek. Jednym z nich są lawiny. Warto zatem wyposażyć się w niezbędny sprzęt, który w sytuacjach zagrożenia może uratować życie nam i…
Coraz więcej ludzi wędruje po górach, uprawia wspinaczkę czy też długie trekkingi – zwane przez środowisko wyrypami.
Plecak jest nieodłącznym wyposażeniem każdej podróży. Wszystko jest raczej proste jeśli pakujemy plecak na jeden – dwa dni. Jego waga nie przekracza wtedy 7 kg, sprawa komplikuje się jeśli pakujmy plecak na dłuższą wyprawę –…
Jak słusznie twierdzi S. Lewis, „Zima to nie sport to zawód”. Przemierzając góry zimą mamy do czynienia z nieporównywalnymi do sezonu letniego trudnościami – wymagającymi specjalistycznego sprzętu, a przede wszystkim umiejętności technicznych.