Po II wojnie światowej zmiany tatrzańskiej sieci szlaków były już tylko kosmetyczne. Powstały w 1954 roku TPN dokonał uporządkowania ścieżek, głównie poprzez zamykanie istniejących.
Historia tatrzańskich szlaków to nie tylko historia znakowań, których mnóstwo było w czasach ks. Gadowskiego. Warto dłużej pochylić się również nad listą szlaków, które w późniejszych latach zostały zlikwidowane.
Przerwa w znakowaniu Orlej Perci spowodowana problemami z góralami nie trwała długo. Ksiądz Gadowski bardzo szybko znalazł rozwiązanie.
Znakowanie Orlej Perci ksiądz Walenty Gadowski rozpoczął od Wodogrzmotów Mickiewicza, skąd skierował się w stronę Polany pod Wołoszynem.
Pod koniec XIX i na początku XX wieku do Walerego Eljasza-Radzikowskiego dołączyli kolejni znakarze. Spowodowało to prawdziwy wysyp nowych szlaków.
Strona 6 z 6