Idzie nowe - postęp technologiczny, popularyzacja Tatr, turyści nastawieni na podjęcie niewielkiego wysiłku, szukający wygody również tutaj, w górach. Czasy się zmieniają, schroniska starają się do nich dostosować.
Świat gór różni się znacząco od tego mieszczącego się u ich stóp. Ludzie którzy pokochali go pełną pasją zwykli mówić „od śmierci w dolinach zachowaj nas Panie”.
Sport z definicji brzmi bardzo prosto, ale odmęty tego słowa brzmią w każdej głowie inaczej. Uwierzcie.
Kiedy wiążesz się z kimś liną, musisz mieć do niego zaufanie – ale to nie wszystko. Elementarną zasadą jest znajomość samej techniki, która bywa mylnie rozumiana przez stosujące ją zespoły.
Przed Majówką sporo mówiło się o zgubnych skutkach najazdu turystów. Miało być zamieszanie, tłumy i być może masa nieodpowiedzialnych zachowań, co w obliczu panującej w górach zimy, mogło być niebezpieczne. Wrażenie po przedłużonym weekendzie są…