Regulamin nr 2

REGULAMIN DLA WYCIECZEK / KURSÓW / OBOZÓW WĘDROWNYCH ITP. ORGANIZOWANYCH POD MARKĄ "W GÓRY Z PORTALEM TATRZAŃSKIM"

 

Postanowienia Ogólne

 

1. Organizatorami wydarzeń są Partnerzy Portalu Tatrzańskiego: 

  • Mariusz Grefkowicz POPINJOY z siedzibą: Głuchówek 25G, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 835-157-35-47.
  • Bartosz Zwijacz-Kozica Tatry Wysokie Przewodnik-Instruktor-Wspinanie-Skialpinizm z siedzibą przy ul. Sienkiewicz 19 lok. 3, 34-500 Zakopane, NIP 7361095385.
  • Biuro Przewodnickie "erGuide" Ryszard Gajewski z siedzibą przy ul. Zamoyskiego 14, 34-500 Zakopane, NIP 736-105-18-38.
  • Usługi Przewodnickie Marcin Rajczak "Perć" z siedzibą na os. Szymony 9/13, 34-600 Zakopane, NIP 736-160-16-14.
  • Grupa Szarek Anna Mikołajczyk Szarek z siedzibą przy ul. Długiej 60 lok. 2, NIP 735-248-50-98.
  • SZADKOWSKI ROMAN Przewodnictwo Górskie Nauka Jazdy na Nartach Prace Wysokościowe z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 14, 34-500 Zakopane, NIP 736-102-40-20.
  • Alicja Poręba, z siedzibą przy ul. Szkolnej 22, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734-173-15-47.

2. Uczestnikiem wydarzeń może być osoba pełnoletnia lub nieletni posiadający pisemną zgodę rodziców.

3. Zapisy na wydarzenia prowadzone są tylko i wyłącznie przez formularz rejestracyjny na Portalu Tatrzańskim od momentu ogłoszenia terminu do wyczerpania miejsc lub odwołania wydarzenia.

4. Opłatę za udział w wycieczce jednodniową uiszcza się z góry do 3 dni roboczych od rejestracji. Opłata za wydarzenia kilkudniowe może składać się z bezzwrotnego zadatku uiszczanej na konto do 3 dni roboczych od rejestracji i z pozostałej kwoty opłacanej do 21 dni przed terminem realizacji.

5. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę uprawnionego przewodnika / instruktora.

6. Dojazd na miejsce odbywania się kursu / wycieczki uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.

7. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędny sprzęt.

8. Portal Tatrzański nie ponosi odpowiedzialności za organizację wydarzeń.

9. Wszelkie pytania i uwagi należy kierować pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

10. Program wydarzeń ma charakter autorski. Kopiowanie go bez zgody organizatora nie jest dozwolone.

11. Osoba, która dokonała zapisu na wydarzenie może bez konsekwencji zrezygnować z udziału do 10 dni przed terminem realizacji. Wyjątkiem są wydarzenia kilkudniowe, z których zrezygnować można do 21 dni przed terminem oraz Dni Tatrzańskie.

12. W przypadku rezygnacji z udziału w wycieczce jednodniowej w dopuszczalnym terminie klient otrzymuje zwrot wszystkich wpłaconych pieniędzy.

13. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu kilkudniowym w dopuszczalnym terminie klient otrzymuje zwrot części wpłacony pieniędzy - bez kwoty wymaganej, bezzwrotnego zadatku.

14. Po terminie, o którym mowa w pkt. 11, wpłacone pieniądze nie są zwracane.

15. Wycieczka jednodniowa może zostać odwołana do 2 dni przed planowanym terminem realizacji z powodu:

a) braku chętnych (min. 2 osoby)

b) prognozowanych złych warunków atmosferycznych, zagrażających bezpieczeństwu uczestników.

16. Wycieczka kilkudniowa może zostać odwołany do 3 dni przed planowanym terminem realizacji z powodu:

a) braku chętnych (min. 4 osoby)

b) prognozowanych złych warunków atmosferycznych, zagrażających bezpieczeństwu uczestników.

17. W przypadku odwołania wydarzenia z winy braku chętnych lub złych warunków atmosferycznych uczestnicy otrzymują zwrot całości wpłaconych pieniędzy w ciągu 14 dni od odwołania wydarzenia. Istnieje także możliwość przeniesienia wpłat na poczet udział w innym wydarzeniu, lecz tylko w przypadku, gdy są na nie wolne miejsca.

18. W czasie pobytu w terenie uczestnicy wydarzeń są zobowiązani do wykonywania poleceń przewodnika lub instruktora.

19. Podczas zbiórki przewodnik dokonuje zapoznania ze stanem grupy. Osoby nieposiadające odpowiedniego obuwia lub innych wymaganych elementów ekwipunku, znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, mogą zostać przez przewodnika wykluczone z udziału w wydarzeniu. Osobom tym nie przysługuje zwrot pieniędzy.

20. W przypadku niestawienia się jednego z uczestników na zbiórkę w umówionym czasie i miejscu przewodnik wraz z grupą oczekuje maksymalnie 15 minut. Niestawienie się po tym czasie oznacza rezygnację z udziału w wycieczce bez możliwości zwrotu pieniędzy.

20. Portal Tatrzański zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w wydarzeniach osobom, które podczas poprzednich wydarzeń z ich udziałem w sposób rażący naruszyły etykę turysty lub swoim zachowaniem spowodowały sytuacje niebezpieczne dla życia i zdrowa uczestników wydarzenia lub przewodnika.

21. Osoby, które zostaną wykluczone z udziału w wydarzeniach zostaną o tym poinformowane w ciągu 3 dni roboczych od dokonania zapisu. Ewentualne wpłaty zostaną zwrócone w całości.