Regulamin nr 2

REGULAMIN DLA WYCIECZEK / KURSÓW / OBOZÓW WĘDROWNYCH ITP. ORGANIZOWANYCH POD MARKĄ "W GÓRY Z PORTALEM TATRZAŃSKIM"

 

Postanowienia Ogólne

 

1. Organizatorami wydarzeń są Partnerzy Portalu Tatrzańskiego: 

  • Mariusz Grefkowicz POPINJOY z siedzibą: Głuchówek 25G, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 835-157-35-47.
  • Centrum Organizacji Aktywnego Wypoczynku Andrzej Chrobak z siedzibą przy ul. Regle 5, 34-500 Zakopane, NIP 735-165-63-33.
  • Piotr Jamiński, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: os. Topolowe 5/18, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-281-20-60.
  • Bartosz Zwijacz-Kozica Tatry Wysokie Przewodnik-Instruktor-Wspinanie-Skialpinizm z siedzibą przy ul. Sienkiewicz 19 lok. 3, 34-500 Zakopane, NIP 7361095385.

2. Uczestnikiem wydarzeń może być osoba pełnoletnia lub nieletni posiadający pisemną zgodę rodziców.

3. Zapisy na wydarzenia prowadzone są tylko i wyłącznie przez formularz rejestracyjny na Portalu Tatrzańskim od momentu ogłoszenia terminu do wyczerpania miejsc lub odwołania wydarzenia.

4. Opłatę za udział w wycieczce uiszcza się z góry do 3 dni roboczych od rejestracji. Opłata za obóz wędrowny lub szkolenie składa się z bezzwrotnej zaliczki uiszczanej na konto do 3 dni roboczych od rejestracji i z pozostałej kwoty opłacanej do 14 dni przed terminem realizacji obozu.

5. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę uprawnionego przewodnika / instruktora.

6. Dojazd na miejsce odbywania się kursu / wycieczki uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.

7. Organizator zapewnia uczestnikom niezbędny sprzęt.

8. Portal Tatrzański nie ponosi odpowiedzialności za organizację wydarzeń.

9. Wszelkie pytania i uwagi należy kierować pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

10. Program wydarzeń ma charakter autorski. Kopiowanie go bez zgody organizatora nie jest dozwolone.

11. Osoba, która dokonała zapisu na wydarzenie może bez konsekwencji zrezygnować z udziału do 10 dni przed terminem realizacji. Wyjątkiem są Kursy Turystyki Zimowej i Kursy Wspinaczki Skalnej, z których zrezygnować można do 14 dni przed terminem oraz Dni Tatrzańskie, z których można wycofać się 21 dni przed terminem.

12. W przypadku rezygnacji z udziału w wycieczce w dopuszczalnym terminie klient otrzymuje zwrot wszystkich wpłaconych pieniędzy, za wyjątkiem bezzwrotnych zaliczek.

13. W przypadku rezygnacji z udziału w Kursie Turystyki Zimowej w dopuszczalnym terminie klient otrzymuje zwrot części wpłacony pieniędzy: 500 zł.

14. Po terminie, o którym mowa w pkt. 11, wpłacone pieniądze nie są zwracane.

15. Wycieczka może zostać odwołana do 2 dni przed planowanym terminem realizacji z powodu:

a) braku chętnych (min. 2 osoby)

b) prognozowanych złych warunków atmosferycznych, zagrażających bezpieczeństwu uczestników.

16. Szkolenie lub obóz wędrowny może zostać odwołany do 3 dni przed planowanym terminem realizacji z powodu:

a) braku chętnych (min. 4 osoby)

b) prognozowanych złych warunków atmosferycznych, zagrażających bezpieczeństwu uczestników.

17. W przypadku odwołania wydarzenia z winy braku chętnych lub złych warunków atmosferycznych uczestnicy otrzymują zwrot całości wpłaconych pieniędzy w ciągu 14 dni od odwołania wydarzenia. Istnieje także możliwość przeniesienia wpłat na poczet udział w innym wydarzeniu, lecz tylko w przypadku, gdy są na nie wolne miejsca.

18. W czasie pobytu w terenie uczestnicy wydarzeń są zobowiązani do wykonywania poleceń przewodnika lub instruktora.

19. Podczas zbiórki przewodnik dokonuje zapoznania ze stanem grupy. Osoby nieposiadające odpowiedniego obuwia lub innych wymaganych elementów ekwipunku, znajdujące się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, mogą zostać przez przewodnika wykluczone z udziału w wydarzeniu. Osobom tym nie przysługuje zwrot pieniędzy.

20. Portal Tatrzański zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w wydarzeniach osobom, które podczas poprzednich wydarzeń z ich udziałem w sposób rażący naruszyły etykę turysty lub swoim zachowaniem spowodowały sytuacje niebezpieczne dla życia i zdrowa uczestników wydarzenia lub przewodnika.

21. Osoby, które zostaną wykluczone z udziału w wydarzeniach zostaną o tym poinformowane w ciągu 3 dni roboczych od dokonania zapisu. Ewentualne wpłaty zostaną zwrócone w całości.