Polaków ze Słowakami bezdyskusyjne łączą Tatry. Mieszkańcy podtatrzańskich regionów często na pierwszym miejscu określają siebie jako „ludzi gór”. Dopiero w drugiej kolejności podają swoją narodowość.
Niespłoszona potrafi zbliżyć się do człowieka na odległość kilku metrów. Odchodzi wtedy, gdy poczuje się zagrożona.
Owiane legendami i magią kapryśne zjawisko, które występuje w górach przy ściśle odpowiadających ku temu warunkach. Jedno z najbardziej pożądanych widziadeł optycznych, przywilej, którego doświadczyło niewielu miłośników wspinaczki.
Zimowe wspinanie i trekking to bardzo często (oprócz kilku udanych okien pogodowych z inwersją temperatury) działalność w ujemnych temperaturach.