Ślady działalności pasterskiej widoczne są dziś w produktach kultury materialnej wszystkich krain podtatrzańskich. W skojarzeniach dotyczących kultury góralskiej, pasterstwo urosło niemal do rangi symbolu.
Jej rola na przełomie lat zamieniała się diametralnie. Dziś używa się jej głównie w tańcu zbójnickim, obrazującym walkę pomiędzy mężczyznami. Jej dawne zastosowanie było związane z dużo bardziej praktycznymi celami.
Początkowo interesowali się nimi zbójnicy, poszukiwacze skarbów i górnicy. Służyły jako schronienie w ekstremalnych warunkach, a o ich zawiłej przeszłości świadczą znaki, wyryte w ich wnętrzach przez bezimiennych gości.
Początkujący taternicy najczęściej na rozpoczęcie swojej przygody z wspinaniem wybierają drogi prowadzące granią – graniówki. Są one prostsze technicznie, z często łatwiejszą asekuracją, a przy tym wyjątkowo piękne widokowo.