Dotyk skały jest wrażeniem, którego nie sposób porównać z czymś innym. W Tatrach, „najmniejszych spośród gór wysokich”, to wrażenie może różnicować faktura skały, w zależności od tego, w jakim rejonie…
Światło padające na monumentalne skały zmienia się o każdej porze dnia. Następujące po sobie pory roku dyktują górom kolory. Pogoda wzmaga aurę łagodności lub przeciwnie, otacza strome turnie poświatą grozy.
Płoną lasy w słowackich Tatrach. Pożar wybuchł wczoraj po południu i strawił już około 50 tysięcy hektarów lasów TANAP.
Wspinaczka jest sportem ekstremalnym – narażonym na rożnego rodzaju niebezpieczne sytuacje. Dlatego też konieczne jest zmaksymalizowanie swojego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa partnera.